Inleiding

Technologie

Wikipedia over Technologie. Die openingszin moet je meteen twee keer lezen voor je snapt wat er staat.

Welkom bij de cursus Technische Automatisering. Je leert in deze cursus hoe je natuurkundige principes kunt toepassen als technologie.

Dat doe je door het bouwen van een systeem dat gegevens uit de buitenwereld kan vertalen naar een digitaal systeem dat beslissingen kan maken. Dat soort systemen noem je een automaat.

Werkwijze

Daarnaast is deze cursus een voorbereiding op het HBO. Daar stuurt de leraar je niet meer. Je zult zelf het werk in moeten plannen dat nodig is om een voldoende te halen. Daarbovenop zul je ook zelf de informatie moeten zien te verzamelen die nodig is om je project tot een goed einde te brengen. Hiervoor zijn je medeleerlingen onmisbaar: je werkt in tweetallen. Niet meer, niet minder.

Natuurlijk krijg je steun. Daarvoor is deze website. Hierop is in principe al het materiaal te vinden dat je nodig hebt om dit project tot een goed einde te brengen.

En natuurlijk heb je een boek. Zonder eerst de oefeningen in je boek door te werken zul je regelmatig merken dat je kennis te kort komt. Bovendien komt dié leerstof terug op het schoolexamen.

Uit je cijfer blijkt dan ook niet alleen je inzicht over dit onderwerp. Er blijkt ook uit hoe goed je bent voorbereid op het HBO.

Heb je je voldoende gekregen door voornamelijk van anderen te kopiëren? Besef dan dat je op het HBO een zware dobber gaat krijgen.

Heb je je voldoende gekregen door voornamelijk met anderen samen te leren én samen te werken? Besef dan dat je aan het bouwen bent aan een solide fundering voor het HBO.

Beoordeling

Je krijgt een reeks van 6 opdrachten. Voer deze opdracht nauwgezet uit.

Iedere opdracht staat beschreven op deze website. Uit de beoordeling en de weging van deze opdrachten volgt je cijfer:

Bijvoorbeeld: Als er staat “Lever in in een gezipte map” dan is het een onvoldoende als je losse bestanden inlevert!

Weging (%)Deadline
1. Scratch5 %Week 1
2. Sensoren15 %Week 2
3. Tussentoets20 %Week 3
4. Systeembord-I5 %Week 4
5. Systeembord-II5 %Week 4
6. Systeembord-III50 %Week 5
Totaal100%