9. Onderdelen

Een vergrote opname van een LED.

Op het systeembord zitten een heel aantal functies. Door daar slim gebruik van te maken kun je heel veel automatiseren met je systeembord. Een stoplicht, bijvoorbeeld!

Leerdoelen

  • Je kunt uitleggen wat een EN-poort en een OF-poort is, en wat hij doet
  • Je kunt uitleggen wat een comparator is.
  • Je kunt uitleggen wat een invertor en een geheugencel is.
  • Je kunt van ieder soort poort een waarheidstabel opstellen.

De functies op een systeembord kun je samenvatten in een waarheidstabel. In zo’n waarheidstabel geef je een overzicht van alle functies die een onderdeel kan uitvoeren.

Ook van combinaties van schakelingen kun je waarheidstabellen samenstellen. Daar oefenen we tijdens de les mee, zowel met het werkelijke systeembord als met de simulatiesoftware.

Deze software vind je ook op het netwerk van de school, zie P-schijf

Verwerking:

Bekijk het filmpje hieronder, en maak de verwerkingsopdracht voor waarheidstabellen. Zie daarvoor de studiewijzer.