7. Opdracht 3: Tussentoets

Deze labrador is in de zon in slaap gevallen. Input: Maximaal? Verwerking: 0. Output: 0. Bereik: 0. Geen spanning. Zeer gevoelig.

De tussentoets gaat over je begrip van sensoren. Je krijgt een aantal opdrachten waarin de volgende thema’s aan bod komen:

  • Bereik.
  • Ijking.
  • Spanningsdeler.
  • Gevoeligheid.
  • Binaire getallen.