6. Binaire getallen

Deze ga ik niet eens uitleggen.

Leerdoelen

  • je beghrijpt hoe binaire getallen worden geschreven.
  • Je kunt binaire getallen omzetten in decimale getallen.
  • Je kunt decimale getallen omzetten in binaire getallen.

In het dagelijks leven tellen we met de getallen 0, 1, 2, 3, 4 etcetera. Digitale systemen kunnen ook tellen. Maar hoe tel je, als je alleen de getallen 0 en 1 kent?

Het voornaamste is: oefenen. Als je even je schouders eronder zet, zul je zien dat je de binaire getallen zo onder de knie hebt.

Bekijk eerst de video!

Tijdens de les? We oefenen met deze game! Klik op de afbeelding hiernaast.

Klaar? Test jezelf!