10. Opdracht 4. Onderzoek

Opdracht 4 bestaat uit het maken van 3 systemen die ieder hun eigen functie hebben. Deze opdrachten voer je uit in het programma sysbord 151. Zie ELO.

  • Maak een systeem dat de teller stopt op het getal 8.
  • Maak een systeem met een teller die tot 3 telt, en ieder getal (0,1,2,en 3) allemaal 1 seconde laat zien. Na de weergave van 3 moet de teller weer starten op 0.
  • Game! Maak een systeem met een teller die continu doortelt. Als je op een knop drukt terwijl er een oneven getal wordt weergegeven moet er een zoemer klinken (een LED die aanspringt mag ook).

Wat je moet inleveren.

Lever op de ELO, bij Opdracht 4, één (1 dus) sysbord bestand in waar alle drie de opdrachten zijn uitgevoerd.