1. mblock / Scratch

Leerdoelen

Behalve Scratch-cat is er nog geen naam voor dit genderneutrale dier.
  • Verklaren wat een input-verwerking-output model betekent.
  • Het input-verwerking-output model toepassen in een produkt.
  • Je bent bekend met de algemene structuur van computerprogramma’s.

Misschien ken je Scratch. Het is een online programmeeromgeving voor kinderen vanaf 6 tot een flexibele bovengrens van 16 jaar ;).

Van Scratch is er ook een programma gemaakt dat op een computer kan worden geinstalleerd: Mblock. Je kunt de programma’s door elkaar heen gebruiken: een programma uit Scratch draait op mblock en vice versa.

Wij gaan scratch/mblock gebruiken om een heel aantal basisprincipes van automatische schakelingen te verkennen.

Gebruiken

Scratch vind je op scratch.mit.edu. Voor het gebruik moet je wel een account hebben of aanmaken. Belangrijk: Bewaar je programma’s op je eigen computer: Bestand > Opslaan op je computer.

Mblock kun je downloaden op mblock.cc. Je moet wel een computer hebben waarop jij (of je ouders) over admin-rechten beschikt!

En nu aan de slag!

Bekijk eerst het videomateriaal voor je aan de slag gaat: