Bron: Potentiometer

Figuur B.1. Een potentiometer.

De potentiometer (of kort gezegd: Potmeter) is een weerstand waarvan de waarde ingesteld kan worden. Dat doe je door aan de knop te draaien. Je komt ze vaak tegen op wat oudere stereoinstallaties. .

In de potmeter zit een strip van een materiaal verwerkt dat van nature een weerstand heeft. Dat principe ken je van de weerstand van een draad: Hoe langer de draad, hoe groter de weerstand.

Figuur B.2

Een schematische weergave van de potmeter zie je in figuur B.2. Het oranje materiaal is de weerstand.

Aan de draaiknop zit een sleepcontact die contact maakt met de weerstand. Door aan de knop te draaien verandert het sleepcontact van plaats. De afstand die de stroom door de weerstand moet afleggen wordt daarmee ook groter of kleiner.

Voorbeeld.

Voor een voorbeeld kijk je even naar figuur B.3. In alle drie de figuren is de weerstandswaarde tussen punten A en B gelijk, omdat de lengte van het materiaal dat de stroom moet passeren gelijk blijft. De weerstand tussen A en B is dus op te vatten als een vaste weerstand.

Door gebruik te maken van de draad die verbonden is met het sleepcontact kun je de potmeter ook op andere weerstandswaardes instellen.

Van links naar rechts: Figuur B.3a, B.3b en B.3c
  • Zo is in figuur B.3a is de weerstandwaarde tussen de punten A en W klein, en de weerstandswaarde tussen W en B is groot.
  • In figuur B.3b is de weerstandswaarde tussen A en W gelijk aan de weerstand tussen B en W.
  • In figuur B.3c is de weerstandswaarde tussen A en W is groot, en de weerstandswaarde tussen B en W is klein.

Een potmeter als spanningsdeler

Een spanningsdeler bestaat altijd uit één vaste weerstand en één variabele weerstand. In de potmeter zitten beide weerstanden tegelijk verwerkt. Dat maakt dat je de potmeter kunt opvatten als een sensor die gevoelig is voor de hoek waarover hij is gedraaid.