5. Opdracht 2: Meetsysteem

Je neus is ook een heel gevoelige temperatuursensor. Ja echt! Beperkt bereik, dat wel.

Dit is een ontwerpopdracht die je als team uitvoert:

Ontwerp (en bouw als dat mogelijk is) een draaihoeksensor.

 • Hiervoor moet je gebruik maken van een potmeter. Wat dat voor toestel is vind je in deze bron.
 • Je baseert je onderzoek op de potmeter die je in de afbeelding ziet. Op de bijbehorende webpagina vind je ook de technische specificaties die je nodig hebt.
 • Er is ook een meetresultatengenerator beschikbaar om resultaten te kunnen verzamelen als het experiment onverhoopt niet door kan gaan (bijv. een viruspandemie).

De sensor voldoet aan de volgende ontwerpeisen:

 • Je sensor werkt volgens het principe van een spanningsdeler.
 • Je sensor is gevoelig voor de draaihoek (gebruik een potmeter.
 • Je sensor werkt op een spanning van 5 Volt.
 • Je hebt de sensor geijkt: je maakt dus een grafiek die de gevoeligheid van de sensor aangeeft. Voor een korte instructie over hoe je dat doet, lees dit stuk tot de kop “Hoekmeter bouwen”.
 • Je geeft aan in welk bereik de sensor het beste werkt.

Als alles compleet is geef je je sensor aan een ander tweetal. Die voorziet je werk in hetzelfde document van feedback. Jij doet hetzelfde voor een ander tweetal.

Beoordeling

Je levert als team één document in met de volgende onderdelen:

 • Namen van het team, klas, datum.
 • Ontwerp voor je schakeling, inclusief elektrisch schema.
 • Je legt uit hoe je de gevoeligheid en het bereik van de sensor hebt afgeleid.
 • De ijkgrafiek waaruit de gevoeligheid en bereik kan worden afgeleid.
 • De gevoeligheid en bereik van je sensor.
 • De feedback die je van een ander groepje hebt gehad.
 • Hoe je die feedback in jouw sensor hebt verwerkt.