2. Opdracht 1: Game uitbreiden

Pong was een van de eerste games ooit. Klik op de afbeelding voor een plek waar je deze game kunt vinden.

Je hebt in de vorige les kennis gemaakt met het invoer-verwerking-uitvoer model aan de hand van Scratch of Mblock. Tijd voor de eerste opdracht!

Leerdoelen

  • Verdiepen van het begrip van invoer-verwerking uitvoer model.
  • Kennismaking met de programmeertechnieken lussen en voorwaardes.
  • Kennismaking met sensoren.
  • Samenwerken in een leerteam.

De opdracht

We waren al bezig met het maken van een hele kleine game. Die ga je uitbreiden in opdracht 1.

Als basis voor je opdracht kun je het mblock bestand “Panda en School” gebruiken. Dat hoeft niet per sé, maar velen van jullie zullen het handig vinden.

Breid het bestand verder uit met de functionaliteit die je ziet in de beoordeling (hieronder).

Beoordeling

Je krijgt een cijfer dat hoort bij de hoogste functionaliteit die is voltooid. Dus, om een 3 te krijgen MOET je de functionaliteit voor een 3 hebben uitgevoerd.

CriteriumCijfer
Als de panda beer een hapje eet; moet er een punt bij de score komen. 1
De panda moet natuurlijk ook de school in kunnen komen. Hij moet dus ook naar boven en naar beneden kunnen bewegen! 3
Als de panda de schooldeur raakt, moet er “iets” bijzonders gebeuren; bijvoorbeeld een geluid wordt afgespeeld. 5
Bouw een herhaling in de software die ervoor zorgt dat een gebeurtenis telkens opnieuw plaatsvindt. 6
Vraag aan een ander om je programma te bekijken. Laat hem of haar geschreven feedback geven. Zie Feedback geven. Je levert je feedback als word document in bij de inleverplek op de ELO. 7
Verwerk de feedback in je product.8
Laat het bananen regenen (of iets anders dat animeert of beweegt). 10

Wat en hoe je moet inleveren.

Sla je eindresultaat op in één gezipte map. Verwerk jouw naam én die van je feedbackpartner, en klas in de bestandsnaam. Deel je opdracht in de ELO.