rontgenstraling

Het elektromagnetisch spectrum

Een elektromagnetische golf: In het rood het elektrisch veld; in het groen het magnetisch veld.

Een lading die van snelheid verandert produceert een elektromagnetische golf. Zo’n golf bestaat uit een elektrisch deel (denk dan aan elektrische krachten die ontstaan door + ladingen en – ladingen) en een magnetisch deel (zoals een magneet een noord- en zuidpool heeft).

Een elektromagnetische golf is speciaal omdat zowel het elektrisch veld áls het magnetisch veld continu verandert: Het is een golf verschijnsel.

Het elektromagnetisch spectrum

In het elektromagnetisch spectrum wordt alle vormen van elektromagnetische straling overzichtelijk weergegeven.

Voor het begrip van schaal wordt de golflengte vergeleken met alledaagse voorwerpen. ja, atomen zijn behoorlijk alledaags.

Een klein deel van het elektromagnetisch spectrum bestaat uit straling die we kunnen zien. Deze straling heeft precies genoeg energie om elektronen vrij te maken op ons netvlies. Ons netvlies maakt daar een elektrische impuls van die onze hersenen kunnen interpreteren.

De energieinhoud van een elektromagnetische golf kun je berekenen met behulp van de constante van Planck, symbool h. (Binas, tabel 7; h = 6,62607004.10-34 m2kg/s. (Maak je geen zorgen over die eenheid die erachter staat).

(1)   \begin{equation*}  E = h \cdot f \end{equation*}