Voorkennis

Werken met Excel

Veel natuurwetenschappelijk onderzoek levert een reeks getallen op die de waarneming kwantificeerbaar maken. Dit is vaak het geval als er sprake is van kwantitatief onderzoek.

Het verwerken van dit soort gegevens zodat je ze kunt interpretere doe je aan de hand van een grafische weergave in een diagram. In het diagram staat een grafiek.

Kwalitatief onderzoek is beschrijvend onderzoek. Dit soort onderzoek gaat vaak over interpretaties of ervaringen.

Kwantitatief onderzoek richt zich op het vinden van feiten en verbanden.

Veel natuurwetenschappelijk onderzoek levert een reeks getallen op die de waarneming kwantificeerbaar maken.