transformatie van grafieken

Het doel van het leren van coördinatentransformaties op het voortgezet onderwijs is om ieder verband te kunnen herleiden tot een rechtevenredig verband. Als je die techniek beheerst, zijn andere transformaties veel makkelijker.

Algebraisch

We weten allemaal dat een rechte lijn kan worden beschreven door de vergelijking

    \[y = c \cdot x\]

Bij deze vergelijking hoort een rechte lijn met richtingscoefficient c=\frac y x. Tot zover niets nieuws.