De wetenschappelijke cyclus

De Natuurwetenschappelijke methode

De wetenschappelijke cyclus vertelt ons hoe wetenschapsfilosofen tegen de ontwikkeling van kennis aankijken. Deze cyclus geeft aan dat het verzamelen van kennis nooit helemaal compleet is, en dat je altijd op zoek kunt gaan naar meer.

Als je de cyclus wilt plaatsen in het kader van de natuurwetenschappen, dan moet je rekening houden met het een van de doelen van de natuurwetenschappen:

De Gargamelle detector in CERN. Ja, echt. https://en.wikipedia.org/wiki/Gargamelle

Het zo nauwekeurig mogelijk beschrijven van de natuur zodat je deze kennis in nieuwe situaties kunt toepassen. Je kunt dan ook onderscheid maken tussen toegepast wetenschappelijk onderzoek (het doen van onderzoek om kennis toe te kunnen passen. en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek (het verzamelen van kennis met als doel kennis te verzamelen).

Een voorbeeld van fundamenteel onderzoek is CERN, de organisatie die onderzoek doet naar subatomaire deeltjes. Een voorbeeld van toegepast onderzoek is ITER. Dit is een organisatie die op dit moment een kernfusiereactor bouwt om te onderzoeken hoé kernfusie een commercieel succes gemaakt kan worden.

Eenvoudig onderzoek

De meeste onderzoeksvragen en deelvragen doen een uitspraak over het verband tussen twee grootheden. Die worden de onafhankelijke grootheid en de afhankelijke grootheid genoemd.

Hypothese

Over hypothesen zijn hele