Intro: Mechanica

Leerdoelen: 
-Je weet wat Algodoo is, en je kunt er eenvoudige modellen mee maken.
-Je bent bekend met de empirische cyclus, en je kunt de stappen beschrijven waar de empirische cyclus uit bestaat.
Hasan bin al Haytham is de grondlegger van de natuurwetenschappelijke methode. En meer.

Deze periode werk je aan Sport en Verkeer. De onderdelen die hierin worden behandeld zijn afkomstig uit het natuurkundethema Mechanica. Wellicht is mechanica bij jou beter bekend met (het onvolledige begrip) Krachten.

Mechanica kan ontzettend verwarrend zijn. De voornaamste reden daarvoor is dat jij (je lichaam vooral) de hele dag bezig is met het

Dat kan inderdaad op een tegeltje.

effect van heel veel verschillende krachten tegelijk. Het is in eerste instantie ontzettend lastig om een voorstelling te maken van één kracht, en toch heb je dat nodig om mechanica echt te begrijpen.

Om je daarbij te helpen maken we gebruik modelleersoftware, bijvoorbeeld Algodoo.  In Algodoo is het bijvoorbeeld mogelijk om zwaartekracht uit te schakelen, en de luchtwrijving. Je kunt dus heel precies de effecten van één verandering bestuderen. Door de principes van het kleine te kennen kunnen we het grote samenstellen.

Rode draad
De Natuurwetenschappelijke methode

Iedere les werk je aan een probleem die je uitwerkt in een model. Een model is een gedeeltelijke voorstelling van de werkelijkheid. Dat kan rekenkundig (met formules bijvoorbeeld), maar dat hoeft niet. Bij het maken van het model werk je met de natuurwetenschappelijke methode. Dat kan natuurlijk groot zijn. Maar meestal is dat op hele kleine schaal, heel vaak achter elkaar. En in samenspraak met medeleerlingen.

Opdracht 1:

  • Werk de tutorials van Algodoo door: Crash course, Tools en Sketch Tool. Kijk desnoods de video-instructie hieronder.
Video-instructie

We hebben twee taken voor de boeg: Ten eerste: Zorgen dat je begrijpt hoe Algodoo werkt (eerste filmpje: Algodoo), en ten tweede: Verkennen hoe je dingen met een kracht in beweging kunt krijgen (tweede filmpje).