ME 1.4. Terugkeren naar de aarde

Leerdoelen opdracht 4
– Je oefent in het maken van een voorstelling bij de resultaten van een onderzoek.
– Je kunt (s,t), (v,t) en (a,t) grafieken interpreteren
– Je oefent in respectvol maar kritisch communiceren met leeftijdsgenoten over de betekenis van (s,t), (v,t) en (a,t) grafieken.
Leerdoelen opdracht 5a en 5b:
– Je hebt je inzicht verdiept over valbewegingen met wrijving.
– Je werkt verder aan je kennis over de eerste en tweede wet van Newton.
– Je snapt de invloed van luchtweerstand bij valbewegingen.
Johan Cruijff zou het gezegd kunnen hebben.

Wat naar boven gaat, komt ook weer naar beneden. Toch is dat natuurkundig niet helemaal correct. Als je de interactie van de planeten in 1.2 bestudeert, kun je jezelf de vraag stellen wat nu eigenlijk boven is, en wat eigenlijk beneden….

We gaan de ruimtelift terug laten keren op aarde. Dat levert weerstand! Wrijvingskracht, in dit geval. Voordat je de effecten van wrijving in het echt ga bestuderen, bekijken we een valbeweging eerst in getallen.

Opdracht 4.

Als het goed is heb je inmiddels kennisgemaakt met de toepassingen van richtingscoëfficiënt. In de klas gaan we daar een activiteit mee uitvoeren.

In de voorbereiding zijn van 3 bewegingen (s,t), (v,t) en (a,t) grafieken samengesteld. Maar deze grafieken zijn door elkaar geraakt. Aan jou de taak om de grafieken die bij iedere beweging terug te vinden.

Dynamische modellen

In deze en in deze spreadsheet vind je een enkele dynamische modellen. Dat is een model dat geen directe uitkomst levert. Een dynamisch model beschrijft iets in stapjes: In iedere volgende stap gaat hij uit van de verandering die in de vorige stap is berekend.

Bronnen

Opdracht 5A: Tesla kopen? Dan leen je het geld toch even…
 • Bestudeer de spreadsheet Rente op lening, en met name de opmerkingen.
 • Er zijn twee tabbladen!!!
 • Breid het model uit totdat je kunt aflezen wat de schuld na 10 jaar is. (tip: kopieer en plak)
 • Verander de startinstellingen. Hoe verandert de schuld? Schrijf in een hele zin wat de invloed is van rente.
Opdracht 5B: Valbewegingen
 • Dit is een opdracht die je met zijn tweeën, op 1 computer moet uitvoeren.
 • Bestudeer de spreadsheet vallen, en met name de opmerkingen. Er zijn drie tabbladen!!!
 • Voorspel voor ieder tabblad wat het effect zal zijn als je het model uitbreidt.
 • Leg aan je buurman of -vrouw uit hoe het model werkt.
 • Breid het model uit.
 • Verklaar in volledige zinnen: Waarom is een valbeweging met een constante wrijvingskracht versneld, en een valbeweging met veranderende wrijvingskracht uiteindelijk met constante snelheid?
 • Schrijf op Wat is de rol van de tweede wet van Newton? Gebruik het woord “Nettokracht” in je antwoord.