8. Code opschonen.

Doel: Alle getallen uit de code weghalen en op een plek neerzetten.

We waren al goed bezig. Maar de code kan een stuk netter, leesbaarder en bruikbaarder.

Dat gaan we hier doen. Kijk bijvoorbeeld naar de aansturing van de motor:

if (start = 1) {
  if (LDRlinks < 400) { servolinks.write (95); } else if (LDRlinks >400) {
   servolinks.write (99); 
  } 
 }

Hier wordt 2 maal de instructie “servolinks.write” gebruikt. Dat kan een stuk eleganter:

int vservol = 97;
int vlaagvooruit = 98;
int vlaagachteruit = 96;

// de rest van de code op deze plaats
(deze tekst geeft een error in de IDE zodat je 
niet blind gaat zitten knippen en plakken)

if (start = 1) {
  if (LDRlinks <400) {vservol = vlaagvooruit;} else if (LDRlinks >400) {vservol = vlaagachteruit;} 
 }
servolinks.write (vservol);

Deze manier van programmeren heeft een aantal voordelen. Misschien is het handigste hieraan dat je niet op zoek hoeft naar de aansturing van de motor als je bijvoorbeeld de snelheid wilt aanpassen. Misschien wordt de snelheid wel op twee plekken ingesteld!

Je kijkt bovenin de code, bij de variabelen en je past ze aan. Daarnaast wil je een waarde van een variabele mischiien wel op meerder plekken in je programma veranderen. Je hebt simpelweg 1 plek waar je de getallen kunt vinden: bij de start van je code. De rest bestaat allemaal uit woorden.

De scherpe opletters hebben al gezien dat vservol een nieuwe variabele is. Die moet dus in het begin worden toegevoegd.Als we dan toch bezig zijn kunnen we de rest van de getallen ook net zo goed aanpassen.

Nieuwe code

HIGH Booleaans (logisch)  voor “1”
LOW Booleaans (logisch) voor “0”