7. Motor besturen met de LDR

Doel: De motor wordt bestuurd door de waarde van de LDR.

Als de robot straks af is, is het de bedoeling dat hij het verschil ziet tussen een zwart vlak en een wit vlak. Dat doet hij door te kijken hoeveel licht er van een vlak afkomt.

  • Veel licht betekent een wit vlak. Doorrijden dus.
  • Weinig licht betekent een zwart vlak. Achteruit rijden!

Voor ons eigen gemak voeren we nog even geen metingen uit met vlakken. Door de LDR af te dekken met je vinger kun je snel testen of je robot doet wat hij moet doen.

code

Alle hardware is er al. Alleen de code dit keer. De code is korter gemaakt door gebruik te maken van “else” (zoniet, dan… ). Dit is de code die moet worden uitgevoerd als de test van “if” negatief is. Ook is er gebruik gemaakt van “&&”. “And”, in het Nederlands “EN”. Deze functie kun je gebruiken in de “if” statement om te testen of een voorwaarde aan twee eisen voldoet.

Voorbeeld
ALS er genoeg geld is EN ik zie leuke sokken DAN koop ik ze. ZONIET koop ik ze niet.

De officiele syntax:

if (variabele1 == voorwaarde1 && variabele2 == voorwaarde2) {  }
else { }

Bestudeer de code om te achterhalen hoe de motor wordt bestuurd vanuit de LDR.


Nieuwe code

&& “And”, in het Nederlands “EN”.  Als je meerdere voorwaardes wilt testen.