5. En, wat als?

Doel: De arduino mag pas starten met het meten van de LDR nadat er op de knop is gedrukt.

Hiervoor gebruiken we een nieuwe functie van de arduino: de “if ( ) { }” instructie.
(mensen met wat programmeerervaring rollen nu waarschijnlijk hun ogen weg…. 🙂 )

In het kort: Een “if” instructie stelt de vraag “als”. Bijvoorbeeld:

Als de waarde van de drukknop gelijk is aan 1, voer dan hetgene uit dat tussen accolades staat.
{
vul de variabele LDRlinks met hetgene de Arduino op poort 1 meet.
}

De syntax (syntax = de daadwerkelijke instructie) die we voor Arduino gebruiken volgt dezelfde logica. De instructie luidt:

if (variabele == voorwaarde) { code als de if ( ) waar is}

Laten we hem gaan toepassen!

                    

Nieuwe code

 

if (voorwaarde; test; waarde) {  uit te voeren code }

 Als … dan. Berepraktisch. Je kunt variabeles testen op gelijk als ( == ), kleiner dan ( < ),  groter als ( > ), kleiner of gelijk ( ==<), groter of gelijk ( >== )