Voorkennis

Instructie

Kies één van de experimenten die hieronder zijn beschreven. Stel een presentatie samen van maximaal 4 dia’s, maximaal 5 minuten spreektijd.

Leg hierin uit:

  • Hoe het experiment in praktische zin is opgebouwd.
  • Waarom je in het experiment kunt meten wat je wilt onderzoeken
  • Hoe de gegevens uit het experiment worden verwerkt tot een conclusie.
  • Een kort videofragment waarin het experiment zichtbaar wordt gemaakt.
  • Leg formules uit; voorkom de wiskunde (dat komt later wel)

De experimenten

Het experiment van Millikan en Fletcher (1909)

Millikan en Fletcher hebben in 1909 onderzocht wat de lading is van een elektron. Dit experiment wordt uitgevoerd met geladen oliedruppels.

Het experiment van Thomson (1897)

Millikan en Fletcher waren bij lange na niet de eersten die zich bezighielden met het elektron. Een invloedrijk experiment dat daarmee samenhangt is de bepaling van de verhouding e/m (lading/massa) van het elektron.

De Kelvindruppelaar (1867)

De Kelvindruppelaar is een toestel waarmee statische elektriciteit kan worden opgewekt door water uit een metalen bak te laten druppelen.

De kathodestraalbuis (ca. 1869)

De kathodestraalbuis heeft jarenlang ons leven bepaald: oudere televisies werken volgens dit principe.  De eerste versies van de CRT (Cathode Ray Tube) stammen uit 1869.

Leg in je presentatie uit hoe de ouderwetse televisies werken.

(Volledig terzijde, wel interessant: Philipp Lenard heeft in 1905 een nobelprijs gewonnen voor zijn werk aan de CRT. Later ontwikkelde hij de Deutsche Physik (ja, dat is wat je denkt). Zijn boeken voor Nazi-natuurkunde onderwijs vind je hier.)