De tokamak

In het blauw: de spoelen; het plasma is geel.

De belangrijkste reden dat kernfusie nog steeds niet als energiebron kan worden ingezet is het feit dat de temperatuur die nodig is om fusie tot stand te brengen zo hoog is dat het fusiemateriaal niet in aanraking mag komen met andere materialen.

Daarom wordt kernfusie doorgaans uitgevoerd in een plasma. Een plasma is een toestand van materie waarin een belangrijk deel van de atomen geïoniseerd is. Die ionisatie onstaat omdat de elektronen genoeg kinetische energie hebben om “los te breken” uit zijn baan rond het atoom. Dat betekent ook dat plasma’s in het algemeen een hoge temperatuur hebben.

Experiment: Tokamak besturen.

Die ionisatie en de vrij beschikbare elektronen hebben een tweede belangrijk voordeel: Plasma’s vertonen elektrisch gedrag. Dat betekent bijvoorbeeld dat op een plasma Lorentzkracht kan worden uitgeoefend.