Elektrische velden

Een elektrisch veld is een abstract begrip. Je zou het kunnen zien als een kaart die aangeeft wát de kracht is die een proeflading ondervindt als hij in de buurt is van een geladen voorwerp.

De kracht tussen twee geladen voorwerpen kan worden berekend aan de hand van de Wet van Coulomb:

    \[F_{el}=f \frac {q_1 \cdot q_2} {r^2}\]

De factor f uit het boek houdt verband met een natuurconstante die afhankelijk is van het materiaal waarin het elektrisch veld moet worden berekend: de dieëlektrische constante \epsilon:

    \[f= \frac 1 {4 \cdot \pi \cdot \epsilon}\]

.

Dat maakt de wet van Coulomb:

    \[F_{el}= \frac 1 {4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \frac {q_1 \cdot q_2} {r^2}\]

Je kunt een parallel trekken tussen Gravitatiekracht en elektrostatische kracht. Dat maakt deze theorie een stuk begrijpelijker.

Bijvoorbeeld: De grootte van de gravitatiekracht wordt op vergelijkbare wijze berekend.

    \[F_{g}=G \cdot \frac {m_1 \cdot m_2} {r^2}\]

Beide formules zijn voorbeelden van de omgekeerde kwadratenwet.

Let wel: Dat betekent dus niet dat de oorsprong van beide verschijnselen gelijk is; ze volgen dezelfde wiskundige principes; thats all (voor nu dan).