Optica

In het deelgebied Optica houden we ons bezig met het verklaren van verschijnselen met betrekking tot elektromagnetische straling.