Les 3: De spanningsdeler

<- Naar les 2 Naar les 4 ->
Deze japanse chef is een sushi deler. Geen spanningsdeler.

Leerdoelen

  • Je kunt het principe van een spanningsdeler uitleggen.
  • Je kunt snel voorspellen hoe spanning wordt verdeeld in een spanningsdeler.
  • Je kunt eenvoudige berekeningen uitvoeren aan een serieschakeling.

Tijdens de les:

  • Oefen met de flashcards onder de video.
  • Rekenen: 25,26,27

Huiswerk bij dit onderdeel:

  • Lees paragraaf K2.2
  • Bekijk de filmpjes bij Les 4
  • Onderzoek wat een potmeter is; en hoe hij is opgebouwd.

Als je de klas binnenloopt, springt automatisch het licht aan. Het systeem dat daarvoor zorgt, heeft dan “gezien” dat jij daar bent. Dat doet dat systeem met een sensor, ofwel een voeler.

In deze sessie gaan we bekijken hoe een sensor voor input kan zorgen.

Sensoren zijn vaak weerstanden

Veel eenvoudige sensoren zijn weerstanden. De hoeveelheid weerstand van de sensor is dan afhankelijk van een invloed van buitenaf. Bijvoorbeeld de LDR (de weerstandswaarde verandert als er licht op valt) of de NTC (de weerstandswaarde verandert als de temperatuur verandert).

Automatische systemen meten met spanning.

Computers maken voornamelijk gebruik van spanningsverschillen. (Dus niet met stroom, maar met Voltages). Om een sensor geschikt te maken voor automatische metingen wordt meestal gebruik gemaakt van een spanningsdeler.

Heb je de video begrepen?

Oefen snel met de flashcards hieronder!

<- Naar les 2 Naar les 4 ->