Les 5: Opdracht 2: Meetsysteem

<- Naar les 4 Naar les 6 ->
Je neus is ook een heel gevoelige temperatuursensor. Ja echt! Beperkt bereik, dat wel.

Leerdoelen

 • je kunt zelfstandig een sensor bouwen op bsis van het principe van spanningsdeling.
 • Je kunt een sensor ijken en deze ijking beschrijven in een diagram.
 • Je kunt de technische details presenteren en uitleggen aan leeftijdsgenoten.

Tijdens de les:

 • Maak een ontwerp, bouw hem, en ijk hem.
 • Bewaar eventueel de schakeling voor de volgende les.

Huiswerk bij dit onderdeel:

 • Voer opdracht 2 uit.
 • Deel je werk met elkaar op de ELO.
 • Vraag om feedback.
 • Geef feedback op een ander project.

Dit is een ontwerpopdracht die je in tweetallen uitvoert.

Bouw een sensor die voldoet aan de volgende ontwerpeisen:

 • Je sensor werkt volgens het principe van een spanningsdeler.
 • Je sensor is gevoelig voor de draaihoek (gebruik een potmeter en post-it memoblaadjes).
 • Je sensor werkt op een spanning van 5 Volt.
 • Je hebt de sensor geijkt: je maakt dus een grafiek die de gevoeligheid van de sensor aangeeft. Voor een korte instructie over hoe je dat doet, lees dit stuk tot de kop “Hoekmeter bouwen”.
 • Je geeft aan in welk bereik de sensor het beste werkt.

Als alles compleet is geef je je sensor aan een ander team. Die onderzoekt de sensor op:

 1. Functie (doet hij wat hij moet doen?)
 2. Gebruiksgemak -> (Kun je snel afleiden welke waarde je aan het meten bent?)

Beoordeling

Je beoordeling bestaat uit 4 onderdelen.

 • Je maakt je project.
 • Je geeft feedback op een ander project.
 • Je krijgt tijdens de les 15 minuten de kans om je project aan te passen.
 • Tijdens de les beoordeelt je het werk van een ander team met een cijfer. Je krijgt van je docent de nakijkhulp.
<- Naar les 4 Naar les 6 ->