Technische automatisering

mens of robot?

Welkom!

Op de foto die je hierboven ziet, is er eentje een robot, en de ander is een mens. De robot is een digitaal systeem. De basisprincipes van deze digitale systemen leer je kennen in deze cursus.

Deze cursus werkt op een andere manier dan je wellicht gewend bent. In het kort betekent het dat je veel van de basisstof thuis tot je zult moeten nemen, en dat je veel zult moeten samenwerken met je medeleerlingen!
Beoordeling

De cursus is anders, de beoordeling is ook anders. Zo zul je merken dat je sommige delen niet kunt uitvoeren zonder je medeleerlingen. Dit telt mee in de beoordeling!

In het kort: Het doel van al deze lessen is het maken van een functionerend toestel dat voldoet aan al je ontwerpeisen. Dit beslaat dan ook 50% van je eindcijfer.

Veel dingen ken je (nog) niet… Dus daarvoor zijn een hele reeks met losse opdrachten beschikbaar. Samen leveren die de andere 50% van je eindcijfer.

Je voortgang (richting een voldoende natuurlijk!) wordt bijgehouden in de volgende spreadsheet. Je vindt hem ook hier.