Les 9: Systeembord onderdelen

<- Naar les 8 Naar les 10 ->
Een vergrote opname van een LED.

Leerdoelen

  • Je kunt uitleggen wat een EN-poort en een OF-poort is, en wat hij doet.
  • Je kunt uitleggen wat een comparator is.
  • Je kunt uitleggen wat een invertor en een geheugencel is.
  • Je kunt van ieder soort poort een waarheidstabel opstellen.

Tijdens de les:

  • Je onderzoek de werking van poorten op het systeembord door van iedere poort een waarheidstabel samen te stellen.

Huiswerk bij dit onderdeel:

  • Lees paragraaf K2.3
  • Maak 30 t/m 33

Op het systeembord zitten een heel aantal functies. Door daar slim gebruik van te maken kun je heel veel automatiseren met je systeembord. Een stoplicht, bijvoorbeeld!

De functies op een systeembord kun je samenvatten in een waarheidstabel. Ook van combinaties van schakelingen kun je waarheidstabellen samenstellen. Daar oefenen we tijdens de les mee, zowel met het werkelijke systeembord als met de simulatiesoftware. Deze software vind je ook op het netwerk van de school, zie P-schijf\

Verwerking:

Bekijk het filmpje hieronder, en maak de verwerkingsopdracht voor waarheidstabellen. Al het huiswerk vind je in het groene kader.