Les 8: Opdracht 3: Tussentoets

<- Naar les 7 Naar les 9 ->

De tussentoets gaat over je begrip van sensoren. Je krijgt een aantal opdrachten waarin de volgende thema’s aan bod komen:

  • Bereik.
  • Ijking.
  • Spanningsdeler.
  • Gevoeligheid.
  • Binaire getallen.
<- Naar les 7 Naar les 9 ->